Izolace proti radonu

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, a ten v určitém množství ozáření ohrožuje dýchací cesty.

Radon se dostává do domu nejčastěji ze země (podloží domu) pod budovou, kde může být vysoká koncentrace radonu. Ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, kde je radon jakoby nasáván z podloží prasklinkami a netěsnostmi. Mnohem menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov.

O tom, zda je nutné a jaký způsob ochrany konkrétní stavby proti radonu rozhoduje jednak charakter tohoto objektu a jednak radonové riziko podloží. Proti radonu musí být chráněny stavby, jejichž součástí jsou tzv. pobytové prostory a jsou postavené na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem.

Izolace proti radonu provádíme jak z asfaltových pásů s hliníkovou folií, tak systém z nevyztužené folie z měkčeného PVC (PVC-P) od výrobců FATRAFOL a ALKORPLAN. Provádíme izolace od menších staveb garáží a rodinných domů, až po náročné stavby velkého rozsahu (průmyslové haly).